Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

1. KØB HOS CamperLock

Der ikke indgået en bindende købeaftale med CamperLock, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra CamperLock.

CamperLock opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden.

2. PRISER
Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes.

Der tages forbehold for:

• Valutaændringer

• Force majeure

• Leveringssvigt

• Afgiftsændringer

• Udsolgte varer og trykfejl

3. SALG GENERELT

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

4. SÆRLIGT OM BUTIKSALG

Varen skal tilbageleveres i original og ubrudt emballage, da varen efterfølgende skal kunne sælges som ny.

5. LEVERING

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos CamperLock grossister.

6. AFBESTILLINGER

Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved, at fremsende en e-mail med mærket ” Afbestilling “. Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.

Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten ” Afbestilling ! ” indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl. 14,00 til CamperLock samme dag, som bestillingen er foretaget.

7. BETALING

De mulige betalingsmåder er:

• Visa

• MasterCard

• America Express

Der er ikke mulighed at overfører penge til CamperLock konto med mindre der laves en særlig aftale

8. REKLAMATIONSRET

Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos CamperLock. Forskellen på reklamationsret og garanti kan ses under Køberegler. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten.

9. ANVENDELSE AF REKLAMATIONSRETTEN

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles CamperLock inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til CamperLock,s udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af CamperLock.

10. TILBAGESENDTE VARER SOM IKKE INDEHOLDER FEJL

Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til CamperLock, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.

Testgebyret er 150 inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af test og fejlsøgning.

Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

11. FORSVARLIG RETURNERING

Alle produkter, der returneres til CamperLock skal være forsvarligt indpakket.

CamperLock  anbefaler at varen returneres med pakke firma hvor sporing af varen er mulig som fjerner enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til CamperLock. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

 

12. ER DE I TVIVL

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler CamperLock, at De retter henvendelse til CamperLock via CamperLock hjemmeside, under kontakt

 

13. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR ERHVERVSDRIVENDE

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation:

• Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende

  • Der gælder 2 års reklamationsret fra fakturadato. Reparation  medfører ikke, at der løber en ny  2 års reklamationsperiode  jf købeloven, ombyttes en vare under garanti perioden, starten en ny 2 års reklamationsret fra ombytnings datoen.

 

KØBEREGLER

1. Reklamationsret

2. Garanti

3. Ombytningsret

4. Rimelig tid

5. Formodningsreglen

1. REKLAMATIONSRET

Reklamationsretten er kundens ret til, at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen blev solgt. Kunden har 2 år til, at finde fejl eller mangler på varen, som beviseligt er sælgerens ansvar. Bevisbyrden ligger de første 6 måneder hos forhandleren, de efterfølgende 1½ år ligger hos kunden. Reklamationsret er kundens lovfæstede ret.

2. GARANTI

Garanti er en særlig aftale, der indgås mellem køber og sælger. Hvis kunden og sælgeren enes om, at der skal være en garanti på 2 år for en vare, så kan kunden i denne periode klage over alle typer af fejl og mangler. Det er i dette tilfælde sælgers ansvar at bevise, at fejlen skyldes mislighold fra kundens side. Garanti er ikke kundens lovfæstede ret.

3. OMBYTNINGSRET

Forbrugeren kan som udgangspunkt kræve, at få ombyttet en vare i stedet for at acceptere sælgers tilbud om, at få varen repareret. Det var omvendt indtil 1 januar 2002. Der er dog et meget vigtigt forbehold: Forbrugeren kan kun kræve ombytning, hvis ikke kravet påfører sælger uforholdsmæssige omkostninger i forhold til en reparation.

4. RIMELIG TID

I den nuværende købelov har forbrugeren altid 2 måneder til at reagere efter, at en fejl eller mangel ved en vare er opdaget. Man betragter således reklamationer inden for 2 måneder, som værende inden rimelig tid og dermed i overensstemmelse med loven. Reklamation kan godt foretages senere end 2 måneder og stadig være i rimelig tid, men det må antages at høre til sjældenhederne.

5. FORMODNINGSREGLEN

Den sidste væsentlige ændring af købeloven, er den såkaldte formodningsregel, der betyder, at inden for de første 6 måneder efter et køb formodes det, at fejlen var til stede ved købet. Rent praktisk betyder reglen, at forbrugerne sikres en lempeligere bevisbyrde inden for de første 6 måneder og medfører, at forbrugeren indenfor de første 6 måneder har lettere ved at få varen ombyttet eller repareret.

FORTRYDELSESRET

1. Den 14 dages fortrydelsesret

2. Sådan returnerer du varen

3. Forsvarlig returnering

4. Er de i tvivl

1. DEN 14 DAGES FORTRYDELSESRET

I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via Internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi varens pris.

For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til pakke firma senest 14 dage efter modtagelsen.

Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af CamperLock ud fra en mulig salgsværdi.

 

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af CamperLock, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.

CamperLock returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c.

 

2. SÅDAN RETURNERER DU VAREN

Der er tre måder hvorpå De kan returnere varen på:

• De kan nægte at modtage varen fra pakke firmaet

og I denne sammenhæng beder vi Dem om, at gøre pakke firmaet opmærksom på, at De straks kan returnere varen til CamperLock.

• De kan modtage varen fra pakke firmaet og efterfølgende inden for de 14 dage, returnere varen til CamperLock.

og I denne sammenhæng beder vi Dem vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos CamperLock.

• De kan aflevere varen på CamperLock adresse indenfor 14 dage, ved personlig returnering skal forbrugeren have underskrift af CamperLock.

Retur adresse er følgende:

CamperLock

Hasselvænget 13

5700 Svendborg

Mærk pakken “Fortrydelsesret” og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos CamperLock. Beløbet returneres til personen, som fremgår af købsfakturaen, husk at få underskrift af Camplock for dokumentation.

CamperLock  anbefaler at varen returneres med pakke firma hvor sporing af varen er mulig som fjerner enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til CamperLock. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af CamperLock.

3. FORSVARLIG RETURNERING

Alle produkter, der returneres til CamperLock skal være forsvarligt indpakket.

CamperLock  anbefaler at varen returneres med pakke firma hvor sporing af varen er mulig som fjerner enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til CamperLock. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

4. ER DE I TVIVL

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler CamperLock, at De retter henvendelse til CamperLock via CamperLock hjemmeside, under kontakt